ÄNDAMÅL

Avkastningen skall hvarje nyår till hälften utdelas åt fattiga gruvdrängsänkor här i Falun, isynnerhet sådana hvars männer genom olyckshändelser i Falu Grufva, blifvit till lif eller lemmar skadade. -den andra hälften utdelas till dessa församlingars (Falu Kristine o Kopparbergs församlingar) fattiga.Kammarkollegiet har genom beslut 2009-03-26 medgett att stiftelsens ändamål får följande ändrade lydelse:Av stiftelsens avkastning ska i första hand delas ut bidrag som motsvarar högst 35 procent av prisbasbeloppet till behövande gruvdrängsänkor i Falun, i synnerhet sådana vars män genom olyckshändelse i Falu gruva blivit skadade. Den därefter resterande delen av avkastningen ska delas ut till övriga behövande i Falu Kristine och Stora Kopparbergs församlingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Brukspatron Nils Södergrens testamentsfond
Organisationsnummer:883202-4619
Adress:
  • Falu Pastorat/Svante Nyberg
  • Kristinegatan 11
  • 791 71 FALUN
Telefonnummer:023-545 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 128 836 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS