ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fondens avkastning skall, i den mån den ej åtgår för fastigheternas underhåll och förbättrande eller av densamma anses böra avsättas medel till kapitaltillgångarnas förstärkande, användas till stipendier åt obemedlade ungakonstnärer.Stipendier, som nu sagts, skola utgå i form av beredande åt stipendiaten under ett års tid eller den kortare tid, som stiftelsens styrelse kan med hänsyn till tillgängliga medel eller eljest bestämma, av fri bostad å Brucebo jämte frikost, värme, ljus och uppassning under vistelsen därstädes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Brucebo Stipendiefond för konstnärer
Organisationsnummer:834000-3956
Adress:
  • Lars Andersson
  • Blåeldsvägen 26
  • 621 50 VISBY
Telefonnummer:0498-21 59 78
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS