ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, sedan tio procent avsatts till kapitalet, genom vederbörande köpings eller kommuns försorg disponibla avkastningsbeloppet skall utgöra ekonomiskt stöd åt inom Osby köping och Hyby kommun, under barnaåren mantalsskrivna, studiebegåvade, manliga ungdomar, oavsett deras föräldrars sociala ställning, men antingen obemedlade eller ock i ekonomiskt avseende besittande små utsikter till att bliva rustade för studier, i synnerhet under den närmaste tiden. Studierna skola omfatta teori eller teknik, ävensom praktik, men blott sådan praktik, som utövas vid institut, högskola eller teknisk läroanstalt; och skola de få bedrivas vid vilken utbildningsinstitution som helst. Tillika skall syftemålet bli högre utbildning, som studerande önskar och vartill han icke saknar förutsättning, exempelvis fortsatt utbildning ävenledes efter kandidat- eller därmed jämförlig examen. Alltså skall understödet, i förekommande fall, icke upphöra förrän den studerande kan ekonomiskt existera på utförda tjänster.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Browns fond
Organisationsnummer:847000-3495
Adress:
  • Svedala kommun
  • 233 80 Svedala
Telefonnummer:040-626 80 00
E-post:kommunen@svedala.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS