ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas för att bestrida utgifter som det normalt ej ankommer på huvudmannen att sörja för t.ex.- kostnader i samband med arrangemang som kliniken ordnar för att informera om verksamheten och vartill föreläsare inbjudits- bidrag till kostnader för översättning och tryck av uppsats, avhandlng e.dyl.- studieresor- bidrag till anskaffning av material och utrustning för speciella ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bronchoesophagologiska fonden
Organisationsnummer:802407-9819
Adress:
  • Stockholms läns landsting
  • Box 22550
  • 104 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7374344
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS