ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att efter det att minst 10 % av avkastningen lagts till kapitalet, återstoden användas tillatt stödja långsiktigt natur- och kulturmiljövårdsarbete som har stort allmänintresseatt stödja långsiktiga vattenvårdsinsatser för att t.ex. återskapa våtmarker, anordna översilningsytoratt stödja långsiktiga naturvårdsinsatser för att bibehålla särskilt värdefulla och representativa naturtyperatt stödja ett bevarande och återskapande av byggnader som är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synvinkelatt stödja restaurering och renovering av fasta fornlämningar med dess kringliggande närmiljö.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond
Organisationsnummer:838201-7047
Adress:
  • Kulturpunkten
  • Box 18
  • 29521 Bromölla
Telefonnummer:0456-822259
E-post:pernilla.tomasson@bromolla.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS