ÄNDAMÅL

Den årliga räntan ska användas dels till underhåll och vård för all framtid av mina föräldrars gravplats å församlingens kyrkogård, för vilket ändamål trettio kronor årligen bör överlämnas till kyrkorådet, dels ock till inköp vid jul av kläder eller till understöd på annat sätt åt inom församlingen varande välartade barn i mindre bemedlade familjer, vilka ej åtnjuta fattigvård. Om så anses lämpligt, må endast en del av räntan årligen utdelas och återstoden därav läggas till kapitalet för att senare komma till användning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bröderna Noréus fond
Organisationsnummer:874400-6316
Adress:
  • Säffle kommun
  • 661 80 SÄFFLE
Telefonnummer:0533-681 000
E-post:kommun@saffle.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:53 806 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS