ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stöd delas uti tvenne lika belopp och för tvenne stipendiater, varav det ena tillkommer1) en de Berg, en Liljehorn eller med dem besläktad, känd för sedlighet och flit samt studerar vid Lunds Universitet och är medlem av Kalmar nation. Det andra2) en medellös eller behövande studerande av Kalmar nation född i Borgholm på Ölands land eller den del av Småland som tillhör Kalmar län.Skulle ingen släkting finnas (under p. 1) må andra behövande studerande komma i fråga. Då 3 stud från Kalmar nation varit i åtnjutande av stipendiet skall en studerande från Gotland erhålla det. Finns ingen från Gotland som söker, kan stud från Kalmar nation erhålla det.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Brobäckska och de Bergska donationen
Organisationsnummer:802479-4524
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS