ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall användas till forskning om hjärnan, dess uppbyggnad, funktion, sjukdomar etc. Skulle lämplig forskning inom detta område ej förekomma, får avkastningen användas för fondens huvudändamål. Av fondens årliga nettoavkastning skall minst tio procent läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Britta & Anders Amnéus fond
Adress:
  • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
  • Box 44007
  • 10073 Stockholm
Telefonnummer:08-335061
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS