ÄNDAMÅL

Stiftelsen Brit af Klerckers ungdomsfond är grundad av undertecknad Göran af Klercker till minne av min dotter Brit af Klercker som avled den 14 augusti 1942. Ändamålet med stiftelsen är dels att i form av stipendier främja ungdoms fostran och utbildning, dels ock att lämna understöd till behövande sjuka, vilka lida av tuberkulos. Företräde till stipendier och understödsbidrag skola lämnas dem som äro bosatta inom Sollentuna köping efter ansökan av dem själva, målsmän eller läkare. Skulle det befinnas att stiftelsens avkastning förslår till ytterligare utdelning, skall jämväl inom Stockholms län bosatta tbc-sjuka kunna erhålla understöd ur fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Brit af Klerckers Ungdomsfond
Organisationsnummer:814801-1334
Adress:
  • Sollentuna Församling
  • Box 13
  • 191 21 SOLLENTUNA
Telefonnummer:08-6236200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS