ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan tilldelas stipendiaten vartannat år uti 4 år dock med följande villkor berättigas framför andra donators svåger Prosten Olof Brings barn och bröstarvingar, så länge någon av dem studera vid Lunds Universitet, utan att de innehava någon ordinär tjänst. Skulle ingen av nämnd arvingar studera vid Lunds Universitet, tillfaller stipendiatet en Lagerlöf, som visar sig vara närmast besläktad med avlidna prostinnan Helena Sophia Svenonius, född Lagerlöf. Finnes icke heller någon sådan som studera vid Lunds Universitet, så tillfaller detta stipendium en av släkten Bring, ehuru ha ej är descendent till ovannämnda prosten Bring. Finnes ingen sådan utses någon fattig stud av Blekingska nationen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bring och Lagerlöfska stipendiefonden
Organisationsnummer:802479-4508
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS