ÄNDAMÅL

Ett önskemål är att fastigheterna (Skövde Frösve-Tovatorp 1:20, Horn 3:17 och 4:19 samt Sikatomten 1:3 i Skövde kommun) bevaras som odelat småbruk med företrädesvis trädgårdsodlingar, biodling och eventuellt kräft och fiskodling. Om Hushållningssällskapet finner lämpligt att utarrendera fastigheten till dugande person som på hel- eller deltid kan ägna sig åt ovanstående odlingar bör så kunna ske. Ytterligare ett önskemål att gården får bli ett demonstrationsobjekt för att visa hur ett småbruk kan skötas på ovanstående sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bröderna Rickard, John och Helge Holmgrens fond
Organisationsnummer:866001-2223
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Järnvägsgatan 18
  • 532 30 Skara
Telefonnummer:0511-24800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 727 823 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS