ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan och avkastningen skall användas till underhåll och prydnad av kyrka och kyrkogård i Färingtofta på sätt kyrkorådet äger bestämma. Dock skall i första hand tillses att Karin Ljungdahls avlidne man, August Ljungdahls föräldrars, Gustaf och Petronella Ljungdahls samt hans bröders Carl och Axel Ljungdahls ävensom Karin och hennes man, August Ljungdahls gravplatser och gravvårdarstädse underhållas i värdigt skick. Dessa gravplatser skall blomsterprydas på de dagar, då så allmänt bruk är. Kyrkvaktmästaren i församlingen skall årligen av fondens avkasning erhålla ett belopp av minst Etthundra /100/ kronor, som kyrkorådet skall till honom utbetala i december månad varje år, sedan kyrkorådet kontrollerat att vaktmästaren sörjt för vårdandet under året av här förut angivna gravplatser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen bröderna Ljungdahls från Klingstorp minnesfond
Organisationsnummer:802478-2677
Adress:
  • Riseberga-Färingtofta församling
  • Box 98
  • 264 21 Klippan
Telefonnummer:0435-397 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 639 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS