ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen utdelas ”till en behövande, strävsam jordbrukare inom kommunen såsom en uppmuntran i hans gärning. Utdelning får ej göras till samma person (hushåll) mera än en gång”. Kammarkollegiet medger i permutationsbeslut 1986-08-22 ”att utdelning i andra hand får ske till sådana personer eller hushåll som tidigare fått bidrag från fonden”. Enligt Kammarkollegiets beslut 1991-09-18 får utdelning ”ske till en eller flera jordbrukare samtidigt i enlighet med testamentets bestämmelser.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bröderna Grelssons Jordbruksfond
Organisationsnummer:893201-1193
Adress:
  • Krokoms kommun
  • 835 80 Krokom
Telefonnummer:0640-16100
E-post:hans.moren@krokom.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 538 010 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS