ÄNDAMÅL

Att stödja och stimulera forskning rörande djursjukdomar och djurhälsovård med förtur för nötkreatur och företrädesvis sådan som bedrivs av yngre forskare. Fondens medel får ej användas till forskning i form av plågsamma djurförsök.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bröderna David och Sven Jonsons forskningsfond
Organisationsnummer:817604-8513
Adress:
  • SLU, Adm. byrån
  • Box 7070
  • 750 07 UPPSALA
Telefonnummer:018-671000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS