ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja den verksamhet som bedrives av Örkelljunga Hembygdsförening inom Örkelljunga kommun. De ändamål som främst skall tillgodoses genom den årliga utbetalningen av fondens nettoavkastning, sedan 20% därav lagts till grundkapitalet är: a) forsknings-, publicerings-, utställnings- och informationsverksamhet rörande kommunens kulturhistoria och äldre näringsliv (jordbruk, hantverk, småindustri, handel), b) förvärv av byggnader och föremål med anknytning härtill samt bidrag till kostnader för vård, katalogisering och tillgängliggörande av Hembygdsföreningens samlingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bröderna Birkes Hembygdsfond
Organisationsnummer:837600-6907
Adress:
  • Advokat Bengt Andersson
  • Bankgatan 5
  • 286 95 Eket
Telefonnummer:0708-855430
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS