ÄNDAMÅL

Av den donationen upplupna räntan skall varje år 1/5 del tilläggas kapitalet, för att därefter tillsammans med detta bokföras som kapital.Återstående 4/5 delar av räntan skall årligen överlämnas till Stora Lundby tvätt- och bastuförening som bidrag till främjande av föreningens verksamhet. Denna verksamhet som har till uppgift att ombesörja tvätt och bastubad åt allmänheten skall få tillgodoräkna sig nämnda bidrag från donationsfonden, under förutsättning att sådan ersättningstaxa för utförda tjänster tillämpas att personer bosatta och kyrkoskrivna inom Stora Lundbys kommuns nuvarande område erlägga en lägre avgift än den övriga allmänheten. Skillnaden skall motsvaras av vad som med bidraget från fonden kan beräknas vid upprättandet av verksamhetens driftskalkyl. Bestämmelser om ovan angiven differentiering av ersättningstaxan skall fastställas i föreningens stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bröderna Andersson donationsfond
Organisationsnummer:802478-1299
Adress:
  • Lerums kommun
  • Ekonomienheten
  • 443 80 Lerum
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:78 602 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS