ÄNDAMÅL

1. Att ge konkret stöd till människor, som är hungriga, handikappade, flyktingar eller lidande, t ex i Libanon och Syrien, genom att tillgodose deras mest angelägna behov.2. Att ta initiativ, utöva aktiviteter och projekt samt bilda sammanslutningar, allt för att hjälpa ovan nämnda personer, med fullt beaktande av deras mänskliga värdighet.3. Att handha, administrera och distribuera donationer med öppenhet, vishet och integritet, och bara till nytta för de människor som har de största behoven.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bröd för Livet
Organisationsnummer:802478-1422
Adress:
  • Liba Bröd AB
  • Lärjestationsgatan 1
  • 415 25 Göteborg
Telefonnummer:0707-434343
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 514 075 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS