ÄNDAMÅL

Att främja svenskt näringsliv genom att tillhandahålla ett kansli med personal för de branschföreningar som önskar utnyttja nämnda kansli. Stiftelsen skall sålunda driva rörelse och för de branschorganisationer, branschföreningar respektive servicebolag som önskar utnyttja stiftelsens kansli, utföra tjänster. För dessa tjänster skall beställare erlägga avgifter så att full kostnadstäckning uppnås.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Branschorganisationernas Kansli
Organisationsnummer:802008-1686
Adress:
  • Box 22307
  • 104 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50893800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS