ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till understödjande av forskning och undervisning rörande sådana problem inom skilda vetenskaper, vilka ha samband med försäkringsverksamhetens teori och praxis, främst matematik, statistik, medicin, juridik och nationalekonomi. Även andra vetenskaper kunna givetvis i likhet med de nämnda vara eller bliva av betydelse för försäkringsverksamheten. Såsom exempel på sådana discipliner eller mera speciella forsknings- eller undervisningsområden, som här åsyftas, vilja vi nämna probabilitetskalkylen, försäkringsmatematiken, den matematiska statistiken, befolkningsstatistiken, mortalitets- och morbiditetsstatistiken, brand- och olycksfalls- och annan skadestatistik, försäkringsmedicinen, försäkringsverksamhetens offentligrättsliga och privaträttsliga sidor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Brand- och Livförsäkringsaktiebolaget Skånes jubileumsfond
Organisationsnummer:692080-1005
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security