ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen av samfonden skall 1/10 läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas på följande sätt: Premier till elever i åk 6 och åk 9 varvid bedömningsgrunderna skall vara: visad god kamratanda, berömvärd flit eller goda resultat i skolans praktiska ämnen. Det är arbetsinsatsen som skall belönas vilket innebär att ej nödvändigtvis det bästa resultatet premieras. Nyhems skola – 50 kr, Bräcke skola – 450 kr. Premietagare utses av respektive klasskonferenser. Resterande medel användes till elevvårdande och trivselbefrämjande åtgärder efter beslut av skolstyrelsen i varje särskilt fall. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte användes, reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bräcke skolors samfond
Organisationsnummer:802424-5725
Adress:
  • Bräcke kommun
  • Box 190
  • 843 21 Bräcke
Telefonnummer:0693-161 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:110 916 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS