ÄNDAMÅL

Därav lägges 10 % av avkastningen till kapitalet till dess fonden uppgått till Tvåhundra tusen kronor; resten av avkastningen utgår till tvenne medlemmar av Boyska släkten den ena hälvten till den mest behövande och den andra hälvten som uppmuntran för studier eller i nödfall till en annan behövande; pensionerna får innehavas högst 3 år å rad av samma person; men densamma kan återfå den om 3 år. Skulle någon av dessa släkter utdö lägges den fonden till den andra och utdelas på föreskrivet sätt. Då båda släkterna äro utdöda får Direktionen över fonden disponera, som den för gott finner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Boyska fonden
Organisationsnummer:802015-5761
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS