ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel (1/10) läggas till kapitalet. Återstående är tillgängligt för utdelning följande år. Avkastning som ej utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Av disponibel avkastning skall först bestridas kostnader med högst så stora belopp som för vardera fonden motsvarar deras del i samfondens avkastning för:a) underhållet av A G Hollanders gravplats (112)b) underhållet av Lovisa Lundins gravplats (136)c) underhåll av den Kindborgska graven på Kinnaromma gamla kyrkogård och den Palmgrenska på Borås äldre begravningsplats enligt föreskrifterna för Charlotte Palmgrens donationsfond (167 V).Återstående disponibel avkastning skall användas till stöd och hjälp åt behövande och sjuka inom Borås kommun.Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Borås kommunstyrelses samfond A
Organisationsnummer:864502-0861
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 002 940 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS