ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till främjande av barna- och ungdomsvård inom Borås kommun.Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Borås kommuns sociala samfond nr III
Organisationsnummer:864502-0879
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:720 663 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS