ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till bidrag om lägst 500 kr åt behövande pensionärer eller andra personer inom Borås kommun som av fysiska eller psykiska skäl möter mer betydande svårigheter i sin dagliga livsföring.Av den årliga avkastningenskall minst en tiondel läggas till kapitalet. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Borås kommuns sociala samfond nr I
Organisationsnummer:864502-0887
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 264 769 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS