ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning följande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.Disponibel avkastning skall användas för att lämna tillfälliga bidrag till behövande personer bosatta inom Borås kommun.Vidare föreskrivs att ur samfondens disponibla avkastning skall erläggas kostnader för vård av P G Anderssons familjegrav. Av samfondens avkastning får för vården av denna grav användas högst så stort belopp som motsvarar August och Hildas fonds del i samfondens avkastning.Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Borås kommuns sociala samfond nr 2
Organisationsnummer:864502-2040
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:354 151 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS