ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom tumörsjukdomarnas område.Av stiftelsens medel får årligen utdelas högst ett belopp motsvarande 9/10 av de under samma år till stiftelsen influtna medlen. Härutöver får outdelade medel, som under tidigare år tillgodoförts stiftelsens kapital, jämte den årliga avkastningen användas i sin helhet.Den del av stiftelsens medel som ej utdelas, skall tillföras stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Borås Forsknings- och Utvecklingsfond mot cancer
Organisationsnummer:864501-7768
Adress:
  • Medicinsk Teknik
  • Södra Älvsborgs Sjukhus
  • 501 82 Borås
Telefonnummer:033-6163464
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:56 236 550 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS