ÄNDAMÅL

Utdelning skall användas till förmån för elever i kommunens grundskola företrädesvis förbelöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,stipendium för fortsatt utbildning, efter genomgång av obligatorisk skola,hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål ellerförvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Borlänge kommuns grundskolefond
Organisationsnummer:882601-4683
Adress:
  • Borlänge kommun
  • Ekonomikontoret
  • 781 81 BORLÄNGE
Telefonnummer:0243-740 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:83 191 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS