ÄNDAMÅL

Ur fonden skall utgå två eller flera hemstipendier samt ett eller flera hemstipendier samt eller flera resestipendier. Hemstipendium utdelas för två år till studerande, som är född i Stockholm eller i Småland och som varit inskriven vid Uppsala universitet i minst två år. Innehavare av resestipendium kan beviljas förlängning av stipendietiden med högst ett år. Resestipendium utdelas årligen för vistelse vid utländskt universitet under minst en termin. Innehavare av resestipendium kan beviljas förlängning av stipendietiden med högst ett år. Resestipendium tilldelas studerande som varit inskriven vid Uppsala universitet i minst fem år och som är född i Stockholm eller i Småland. Skulle inte någon behörig sökande till ledigförklarat resestipendium anmäla sig, får stipendiet, sedan det ånyo kungjorts ledigt, tilldelas förtjänt studerande vid universitetet utan hänsyn till hans födelseort, dock att i dylikt fall av flera lika meriterade sökande den, som är född i Stockholm eller i Småland, skall ha företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Borgrättsfondernas stipendiefond
Organisationsnummer:802409-7514
Adress:
  • Kungl slottet
  • 107 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4026000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS