ÄNDAMÅL

Nio tiondelar av den behållna avkastningen kapitaliseras under fem eller tio år, för att därefter användas till inköp av något konstverk, antingen för prydande av någon offentlig plats i Kungsbacka eller för prydande av någon kommunal byggnad. Den återstående tiondelen av avkastningen skall läggas till kapitalet. Fonden eller dess avkastning får icke disponeras för något ändamål som betalas av kommunalt utgående skatter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene Hasselgrens Minnesfond
Organisationsnummer:849400-0568
Adress:
  • Kungsbacka kommun
  • Kommunledningskontoret, ekonomi
  • 434 81 Kungsbacka
Telefonnummer:0300-34000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 355 388 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS