ÄNDAMÅL

Borgarhemmets ändamål är att lämna kontanta bidrag till permanentboende åt behövande äldre aktningsvärda män och kvinnor, företrädesvis tillhörande köpmanna- hantverkare- och industriidkarekåren eller med dessa likställda personer, som drivit rörelse eller utövat motsvarande verksamhet, företrädesvis inom den del av Sundsvalls kommun som utgjorde Sundsvalls stad före år 1965 och som efter styrelsens prövning kunna finnas vara därav i behov, samt att i övrigt lämna dessa det understöd som stiftelsens tillgångar medger.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Borgarhemmet i Sundsvall
Organisationsnummer:889200-5847
Adress:
  • Box 73
  • 851 02 Sundsvall
Telefonnummer:070-659 5446
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 936 576 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS