ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel (1/10) läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning följande år. Avkastning som ej utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel avkastning skall användas till utsmyckning av kommunens allmänna platser och offentliga byggnader inom Borås kommun. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Borås Kommunstyrelses Samfond B
Organisationsnummer:864502-1794
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
E-post:carina.andell@boras.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS