ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i Dala-Bonäs uppföra en bygdegård samt bevara den jämte därtill hörande fast och lös egendom såsom ett centrum i Siljansbygden för kulturminnesvården. I anslutning härtill vill stiftelsen i olika avseenden främja alla vetenskapsgrenar, som bedriver historisk forskning rörande det svenska folket samt verka för att natur- och kulturminnen vårdas och bevaras. Stiftelsens avsikt är vidare att genom samverkan med och understöd åt akademier, allmänna institutioner och enskilda personer bidraga till forskningen inom ifrågavarande ämnesområden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bonäs Bygdegård
Organisationsnummer:884400-8139
Adress:
  • Våmhusvägen 425
  • 792 95 MORA
Telefonnummer:0250-34150
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS