ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja, stödja och verka för de klassiskt kristna värdena vilka främst återfinns och beskrivs i Bibeln, men även i den kristna litteraturen, samt främja, stödja och verka för att den kristna kulturen och traditionen som vårt samhälle historiskt sett vilar på, lyfts fram och gestaltas på ett mångfasetterat sätt i samhällslivet.Stiftelsens syfte skall fullgöras genom egen verksamhet, eller genom bistånd till annan verksamhet, Stiftelsen ska främst vara verksam inom områden vilka berör mänskligt liv, allt detta utifrån ett kristet perspektiv.- Församlingsverksamhet samt vad som normalt sammanrör med sådan verksamhet.- Undervisning av teologisk art.- Försäljning av litteratur, publikationer, läromedel samt medieprodukter.- Inrättande och drivande av åldrings-, sjukvårds-, och vårdinrättningar.- Bedriva stödjande verksamhet i form av praktisk-, såväl som undervisande hjälp till familjer.- Bedriva och stödja barmhärtighets-, bistånds-, och evangeliskverksamhet.- Bedriva och stödja undervisning och utbildning på förskole-, grundskole-, och gymnasienivå, samt genom bistånd och vägledning stödja studenters fortsatta utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bollnäs Bibelcenter
Organisationsnummer:886500-9610
Adress:
  • Edelbergsvägen 21
  • 821 34 BOLLNÄS
Telefonnummer:0278-61 18 08
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 541 311 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS