ÄNDAMÅL

pensioner (…) tilldelas behöfvande änkor eller ogifta fruntimmer, tillhörande Vaxholm stad; dock att företrädesrätt till ledig pension skall tillkomma behöfvande sökande, även manliga, som äro ättlingar af mina framlidna föräldrar, Handlaren Elias Bolin och hans maka fru Maria Bolin, och detta jämväl för det fall att dessa ättlingar icke tillhöra Vaxholms stad. Pensionerna skola av stadsfullmäktige i Vaxholm kungöras till ansökning lediga samt tillsättas av nämnda myndighet; (…) pensionär som en gång tillerkänts pension, skall under sin återstående lifstid utan förnyad ansökan få densamma behålla (…) behövande pensionssökande, därest denne är ättling till ovanförmälda makar Bolin, skall hafva företrädesrätt till ledig pension, äfven om sökanden redan innehafver en eller flera pensioner från denna fond.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bolinska fonden
Organisationsnummer:802404-1637
Adress:
  • Vaxholms stad
  • 185 83 Vaxholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS