ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall huvudsakligen i Göteborgs och Bohus läns landstingsområde bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet. Stiftelsen skall, därest icke genom författningar annat föreskrives, vara huvudman för landsantikvarien i länet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bohusläns museum
Organisationsnummer:958500-1762
Adress:
  • Box 403
  • 451 19 Uddevalla
Telefonnummer:0522-656500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:27 091 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS