ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på ett kulturhistoriskt betryggande sätt vårda och för framtiden bevara de traditionsbärande och de historiska värdefulla föremål som knutits till I 17. Bland dessa är regementets museum och Bohusläns regementes officersklubb samlingar. Stiftelsen skall vidare skapa förutsättningar för en redovisning utvisande landskapets försvarshistoria. Stiftelsen har härutöver att förvalta den fasta egendom som förhyrs, arrenderas eller i framtiden förvärvas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum
Organisationsnummer:858500-9890
Adress:
  • Pionjärvägen 6
  • 451 34 UDDEVALLA
Telefonnummer:0522-38010
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 556 104 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS