ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall – sedan minst 10 procent av densamma lagts till kapitalet – inom Stora Mellösa och Norrbyås församlingars område användas till a) bidrag till främjande av kyrklig verksamhet huvudsakligen av diakonal karaktär, b) bidrag till utbildning vid skolor eller kurser åt manlig och kvinnlig ungdom inom jordbrukets område samt c) bidrag till trivselbefrämjande åtgärder för församlingarnas behövande åldringar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bohnstedt-von Hornska Minnesfonden
Organisationsnummer:875001-2679
Adress:
  • Örebro kommun
  • Box 300 50
  • 701 35 ÖREBRO
Telefonnummer:019-211111
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:28 120 361 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS