ÄNDAMÅL

Till understöd och uppfostran av några meddellösa barn här i staden, som ägna sig åt studier och därutinnan ådagalägga flit och utmärktare fallenhet intill dess de fyllt tjugoett och kommit i tillfälle att sig själva försörja.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bohmanska testamentsfonden
Organisationsnummer:878002-1625
Adress:
  • Västerås Stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS