ÄNDAMÅL

Att inom staden verka för att främja verksamhet bland ungdom. Stiftelsens disponibla avkastning får användas för att främja ungdomens intresse för exempelvis snickeri, vävning, sömnad, matlagning m fl ämnesområden. Särskild uppmärksamhet skall ägnasåt att arbetslös ungdom kan få en meningsfull sysselsättning som motvikt mot deprimerande och demoraliserande sysslolöshet. Stiftelsens disponibla avkastning får även användas för att anordna samkväm, underhållning och förströelse för ungdomar i syfte att bereda en meningsfull fritid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bofors Ungdomsgård
Organisationsnummer:876400-0058
Adress:
  • Karlskoga kommun
  • 691 83 KARLSKOGA
Telefonnummer:0586-61000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:448 870 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS