ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning skall, sedan 10 % därav lagts till kapitalet. användas till bidrag till studerande i romerska språk vid Göteborgs Universitet, som avlagt akademisk grundexamen samt ådagalagt håg och fallenhet för högre studier i sagda ämne.Permutationsbeslut 2002-02-20: Stipendierna, vilka ej får uppgå till högre belopp än vad som erfordras för att finansiera forskarutbildning, skola ej vara behovsprövade, utan utdelas med hänsyn till professors vitsord och sökandes meriter inom ämnet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bo Linderoth-Olsons fond
Organisationsnummer:857501-4074
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-786 3052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:39 025 420 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS