ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva undervisning för barn och ungdom, förskola och grundskola, enligt gällande svensk lagstiftning vid varje tidpunkt. Undervisningen ska bedrivas enligt Montessori-pedagogik, vara flerspråkig, omfatta minst språken svenska, engelska och franska samt innehålla daglig fysisk aktivitet, det vill säga det så kallade BMSL-konceptet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen BMSL
Organisationsnummer:802478-1158
Adress:
  • Margaretavägen 1
  • 222 41 Lund
Telefonnummer:046-2760080
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS