ÄNDAMÅL

Att på sätt nedan stadgas verka för välgörande ändamål och därigenom göra en insats i den sociala omvårdnaden.Stiftelsens medel är i första hand avsedda att användas till iordningställande och drift av ett hem där behövande ålderstigna, sjuka, lytta och orkeslösa personer, som tillhör eller tillhört Östersunds stads församling, bereds vård och hjälp. Stiftelsen tillhandahåller åt sådana personer rum eller vårdplatser på villkor, som styrelsen bestämmer. Även annorledes må av stiftelsen hjälp beredas personer, varom här ovan är fråga, till vistelse på konvalescenthem eller dylikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Blomsterfonden i Östersund
Organisationsnummer:893200-1582
Adress:
  • Box 2136
  • 831 02 Östersund
Telefonnummer:063-123070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:34 486 747 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS