ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall, sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, användas till diakonal och social verksamhet bland barn, ungdom, äldre, sjuka och andra inom församlingen som är i behov av omvårdnad. Hjälpen kan utgå i form av ekonomiska bidrag till enskilda personer.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Blentarps församlings diakonala samfond
Organisationsnummer:848000-9375
Adress:
  • Blentarps församling
  • Blentarpsvägen 6 A
  • 275 62 Blentarp
Telefonnummer:0416-255 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:127 885 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS