ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdelas som stipendium åt en studerande av Blekingska Nationen vid Kungl. Universitetet i Lund, vilken företrädesvis är i behov av understöd och därjämte utmärker sig för flit och goda seder, samt den termin, under vilken stipendiet sökes, är och minst en föregående termin varit i nationen inskriven.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Blekingska Nationens sekularstipendiefond
Organisationsnummer:802479-5273
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS