ÄNDAMÅL

Årlig ränta å nämnda kapital utdelas årligen som ett stipendium, vilket är avsett tjäna som understöd åt behövande student, som utmärker sig för flit och goda seder, och som under den termin, då stipendiet utdelas är samt minst en förgående termin varit i nationen inskriven.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Blekingska nationens jubelstipendiefond 1918
Organisationsnummer:802479-6024
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS