ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att årsräntan skall disponeras för stipendier åt intresserade och kunniga elever från länet. Vid fördelning av stipendierna skall, i den mån så kan ske, hänsyn tagas till de belopp, som tillskjutits från de olika häradernas försöksringar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Blekinge Läns försöksringars stipendiefond
Organisationsnummer:835600-3783
Adress:
  • Ronneby kommun
  • Ekonomienheten
  • 372 80 Ronneby
Telefonnummer:0457-61 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:18 308 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS