ÄNDAMÅL

Åt anställda eller f d anställda vid Blekhems Egendom AB, Törnsfalls och Hallingebergs socknar, Kalmar län, eller efter sådan persons frånfälle åt dennes efterlevande trygga utfästelser om pension som givits eller för vilken betalningsansvaret sedermera övertagits av Blekhems Egendom AB.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Blekhems Pensionsanstalt
Organisationsnummer:833600-4000
Adress:
  • Blekhems Egendom AB
  • 593 95 Västervik
Telefonnummer:0490-40011
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:211 310 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS