ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj eller vissa familjer eller bestämda personer till Stiftelsen Bladins skola i Malmö lämna understöd för främjande av barn och ungdoms utbildning. För det fall Stiftelsen Bladins skola inte längre skulle bedriva undervisningsverksamhet för barn och ungdom skall stiftelsen ha till huvudsakligt ändamål att till annan med Stiftelsen Bladins skola likartad alternativ skolform företrädesvis i icke-offentlig eller icke-kommunal regi lämna understöd för främjande av barn och ungdoms utbildning. Endast avkastningen av stiftelsens kapital får användas för stiftelsens ändamål, dock att styrelsen, under förutsättning för det fall Stiftelsen Bladins skola för visst räkenskapsår visar driftsunderskott, äger besluta att så stor del av stiftelsens förmögenhet som motsvarar nämnda brist, skall tillfalla Stiftelsen Bladins skola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bladins Vänner
Organisationsnummer:846003-9749
Adress:
  • Box 20093
  • 200 74 MALMÖ
Telefonnummer:040-30 08 85
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS