ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att meddela undervisning, dels åt förskolebarn, dels åt barn i skolpliktig ålder, dels åt äldre ungdom. Undervisningen skall meddelas i former som står i huvudsaklig överensstämmelse med vad som säges i skollagens § 34 och i övrigt enligt styrelsens bestämmande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bladins Skola
Organisationsnummer:846001-0948
Adress:
  • Box 20093
  • 200 74 MALMÖ
Telefonnummer:040-30 08 85
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS