ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvärva, äga och för framtiden bevara fastigheten Kråkvinkeln 13 (Blå Huset i Trelleborg).Efter iordningsställande och upprustning är avsikten att fastigheten – efter bestämmande av stiftelsens styrelse – på lämpligt sätt skall upplåtas till föreningar, organisationer, enskilda personer m fl, som har anknytning till eller ett aktivt intresse för Trelleborgs kulturliv. I framtiden äger stiftelsen rätt att ytterligen förvärva fastigheter av kulturhistoriskt värde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Blå Huset i Trelleborg
Organisationsnummer:847000-7850
Adress:
  • Alf Hansson
  • Morgonbrisvägen 1
  • 231 55 TRELLEBORG
Telefonnummer:0410-189 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS